Naši najnoviji projekti

Naši najnoviji projekti

Potpisan Ugovor za asfaltiranje ceste Kovačica polje i ulice Ivana Merza
Potpisan Ugovor za izgradnju oborinske kanalizacije u Bileći
Završeni radovi na asfaltiranju pješačko - biciklističke staze
Potpisan Ugovor  za izgradnju poslovne zone “Volujac,, u Trebinju
Završeni radovi na rekonstrukciji puta Lendava-Dobrigošće
Potpisan Ugovor  za izvođenja radova rekonstrukcije lokalnog puta Lendava -Dobrigošće (Trasa B) LOT 2
ZAVRŠENI RADOVI NA ASFALTIRANJU PUTA U UBOSKOM -LJUBINJE
ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU ULICE „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“
Potpisan ugovor za rekonstrukciju ceste Rđusi - Ubosko
OGLAS ZA POSAO
Potpisan ugovor za sanaciju ulica Primorska-Trstenica
Potpisan ugovor za izvođenje treće faze radova na izgradnji ceste u zoni Bare
ZAVRŠENI RADOVI NA IZGRADNJI GRADSKE SAOBRAĆAJNICE U NASELJU
Potpisan ugovor za Restauraciju vodenih površina u Parku prirode Hutovo blato
Potpisan ugovor za izgradnju asfaltnog puta Trokuće – S-100
Potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji nogostupa u Neumu
Završena rekonstrukcija lokalnog puta Štacija – Perkuša u Međugorju
Potpisan ugovor za rekonstrukciju lokalnog puta
Završeni radovi na uređenju partera Osnovne škole  fra Didaka Buntića u Čitluku
Potpisan Ugovor za uređenje parkovskih površina  - Park kod MUP-a
U tijeku radovi na sanaciji bankina i kanala na dionici Rodoč - Miljkovići (Varda)
Završeni radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava u Rudarskoj ulici
Potpisan Ugovor za sanaciju ceste u naselju Jasenica l=3.536 m'
Potpisan ugovor za nastavak izgradnje spojne ceste M17.4 – R-425 u zoni Bare
POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA DONJI HAMZIĆI
Krenuli radovi izgradnje kolektora u Čitluku
Potpisan ugovor o uređenju komunalne infrastrukture u Ljubinju
Potpisan ugovor o izvođenju radova na „Uređenje parkovskih površina GP Jugozapad – LOT 1 Uređenje javne površine iza osnovne škole i doma zdravlja u Cimu“
Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijske mreže u Rudarskoj ulici u  Čitluku
Potpisani ugovori za rekonstrukciju tri putna pravca
Natječaj za više radnih mjesta
Završena prva faza projekta „Izgradnja spojne ceste M17.4 – R-425 u zoni Bare“
Potpuna obustava  prometa zbog postavljanja završnog sloja tampona i asfalta
nova asfalt
potpisivanje ugovora
rekonstrukcija ceste