Potpisan Ugovor za izgradnju oborinske kanalizacije u Bileći


Općina Bilića kao Naručitelj i Kopex Dodig d.o.o. Čitluk kao Izvođač potpisali su ugovor za izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacije u naselju Jezerine . U sklopu ovog projekta radovi će se izvesti na kišnom kolektoru krak 3, betonski kanal i kišni kolektor krak 1.
Rok izvođenja radova je 60 kalendarskih dana