Potpisan ugovor za Restauraciju vodenih površina u Parku prirode Hutovo blato


Kopex Dodig d.o.o. kao izvođač i J.P. Park prirode Hutovo blato potpisali su ugovor za integriranje ekološke obnove slatkovodnih ekosustava u kontekstu krajobraza: INovacija, povećanje i transformacija-MERLIN”, financiranog od strane WWF ADRIA.Radovi na restauraciji će se izvoditi u močvarnim području Parka prirode Hutovo blato, te je potrebna posebna pažnja kada je u pitanju uklanjanje vegetacije.