Potpisan ugovor za nastavak izgradnje spojne ceste M17.4 – R-425 u zoni Bare


27.12.2022, tvrtka Kopex Dodig d.o.o. Čitluk kao Izvođač  i Općina Čitluk kao Naručitelj  potpisali su ugovor za  nastavak izgradnje spojne ceste M17.4 – R-425 u zoni Bare FAZA II. Ugovor je potpisan na temelju rezultata provedeneog  postupka javne nabave.Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurali su Općina Čitluk i Vlada HNŽ putem resornog Ministarstva prometa i veza. Spomenuti radovi dio su opsežnijeg projekta, za koji je Općina Čitluk u suradnji s Ministarstvom prometa i veza HNŽ uradila potrebnu tehničku dokumentaciju na razini glavnog projekta.Cjelokupni projekt pod nazivom „Izgradnja spojne ceste M17.4 – R-425 u zoni Bare“, čija je prva faza u realizaciji, projektiran je za prometnicu ukupne dužine 700 metara. Riječ je o za Općinu Čitluk jako značajnom projektu jer je navedena zona, jednim dijelom zbog blizine SŠ dr. fra Slavka Barbarića, Doma zdravlja i Dječjeg vrtića, a drugim dijelom zbog križanja prometnih pravaca višeg ranga, jako prometno opterećena, što sa sobom nosi probleme s gledišta sigurnosti prometa vozila i pješaka.Realizacijom cjelokupnog projekta, koji će se realizirati u više faza, doći će do veće protočnosti i povećane sigurnosti odvijanja prometa. Zbog opsežnih radova, dionica na kojoj će se izvoditi radovi bit će zatvorena za promet. Rok za izvođenje radova 60 kalendarskih dana i računa se od dana uvođenja u posao.