ASFALTIRANJE LOKALNE CESTE U ČITLUKU

Priprema terena
Priprema terena
Priprema terena
Priprema terena
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Priprema terena
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Priprema terena