Potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji nogostupa u Neumu


Općina Neum  i tvrtka Kopex Dodig d.o.o. potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji nogostupa i javne rasvjete u Ullici Hrvatskih branitelja u Neumu .Postojeći nogostup od betonskih ploča bit će uklonjen prije početka izvođenja, a budući novi nogostup, uglavnom će pratiti os postojeće staze te će biti proširen na 130 cm. Staza će biti omeđena parkovskim rubnjacima. Nogostup je dužine 500 m' i osigurat će bržu i sigurniju komunikaciju lokalnog stanovništva između naselja.