Potpisan ugovor za sanaciju ulica Primorska-Trstenica


Načelnik općine Neum, Dragan Jurković dipl.ing.agr. i direktor  poduzeća Kopex Dodig d.o.o. Čitluk, Ivica Dodig potpisali su 23. studenog 2023. godine Ugovor za izvođenje radova sanacije ulica Primorska i Trstenica u Neumu.

Ugovor je sklopljen na temelju rezultata provedenog Otvorenog postupka javne nabave, tender broj: 02-02 -2767/23 – izvođenje radova na sanaciji ulica Primorska i Trstenice. Vrijednost ugovora iznosi 404.820,00 KM s PDV-om. Rok za izvođenje radova je 120 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Ugovor podrazumijeva radove sanacije odnosno kompletne zamjene asfaltne podloge, zamjenu rubnjaka te izgradnju nogostupa na dionicama gdje je to projektnom dokumentacijom predviđeno. Projektnu dokumentaciju za sanaciju navedenih ulica je izradilo poduzeće GIC d.o.o. Mostar (Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar).