ASFALTIRANJE CESTE SAJINOVAC HE PEĆ MLINI

Kamion
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Priprema terena
Gradilište
Kamion
Asfaltiranje
Asfaltiranje