Reference

 • Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u urbanom dijelu općine Drvar, dionica od Titove ulice u dužini od 260 m do naselja Vrbovac Investitor: Općina Drvar
 • Asfaltiranje ulica u općini Ljubinje Investitor: Općina Ljubinje
 • Izgradnja asfaltnog pristupa zgradi socijalnog stanovanja i asfaltiranje puta za Trokuće Inv : Općina Jablanica
 • Uređenje puteva u MZ Mirci – put kroz selo Čehari Inv : Općina Jablanica
 • Izgradnja lokalne ceste u Međugorju,put Kovačica-Polje Inv : Općina Čitluk
 • Uređenje Gradskog parka u Jablanici Inv : Općina Jablanica
 • Nabava građevinskih radova za potrebe ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres Investitor : ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres
 • Riperanje terena i izgradnja pristupnih puteva i protupožarnih pruga Investitor : ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres
 • Nabava građevinskih radova za potrebe ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres Investitor ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres
 • Radovi na održavanju nekategoriziranih cesta i javnih površina u mjesnim zajednicama Čitluk, Međugorje, Bijakovići, Potpolje, Vionica i Cerno za 2020.i 2021. godinu“ Investitor JP BROTING
 • Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u ulici Kralja Tvrtka i Rudarskoj ulici (I FAZA) Investitor : Općina Čitluk
 • Rekonstrukcija ulice Stara kasarna Inv : Općina Jablanica
 • Uređenje puta u podružnici Krstac Inv : Općina Jablanica
 • Sanacija i održavanje deponije otpada “Pakline” Inv : OPĆINA TOMISLAVGRAD
 • Proširenje lokalne prometnice Gornji Ograđenici-Gornji Hamzići Inv :Općina Čitluk
 • Asfaltiranje dijela pristupne ceste prema Šainovcu – HE Peć Mlini Inv : JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
 • Nabava građevinskih radova na održavanju kamionskog puta. Investitor ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres
 • Nabava pripreme tla za pošumljavanje – riperanje Investitor ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres
 • Rekonstrukcija ceste Bijakovići-Vionica-Krehin Gradac,općina Čitluk Investitor : Općina Čitluk
 • Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije-kanalizacijski vod K2 i KO2 u Međugorju Investitor : Općina Čitluk
 • Izgradnja protupožarnog puta u Šumariji Tomislavgrad LOT 2 Investitor ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres
 • Zemljano građevinski radovi za potrebe redovitog održavanja i izradu priključaka DP JUG – Pogon Mostar – LOT 7 Poslovnica Elektro Čitluk Inv : JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
 • Rekonstrukcija protupožarnog puta Investitor ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres
 • Održavanje kamionskih puteva Investitor ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres
 • Redovito i pojačano održavanje lokalnih cesta u općini Čitluk Inv : JP BROTING
 • Zimsko održavanje – usluge čišćenja snijega Inv : JP BROTING
 • Sanacija potoka Lukoć od izvorišta u Hamzićima prema Čitluku Inv : Općina Čitluk
 • Nabava kamenih agregata Inv : CESTE d.d. Mostar
 • Nabava građevinskih radova za izgradnju protupožarnih prosjeka za potrebe ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres Investitor ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres
 • Održavanje lokalnih cesta u općini Čitluk Inv : JP BROTING
 • Asfaltski radovi Investitor VODOVOD, DRUŠTVO ZA VODOVOD I KANALIZACIJU D.O.O.
 • Rekonstrukcija i proširenje nogostupa na području grada Širokog Brijega Inv Grad Široki Brijeg