Završeni radovi na izgradnji lokalne ceste u Bungalovima

nova asfalt

U Miletini – Općina Čitluk danas su završeni radovi na rekonstrukciji dijele lokalne ceste. Na ovoj dionici u ranijoj fazi radova izvršeno je uklanjanje dotrajalog asfalta, iskop i zamjena lošeg tla i ostali radovi predviđeni projektom, nakon čega su djelatnici poduzeća „Kopex Dodig d.o.o. “ postavili novi asfalt na spomenutoj dionici.

Asfaltiranje
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Ravnanje tla
Ravnanje tla
Kamion