Potpisan Ugovor za izvođenja radova rekonstrukcije lokalnog puta Lendava -Dobrigošće (Trasa B) LOT 2


Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, Općina Jablanica i direktor firme Kopex Dodig d.o.o. Čitluk potpisali su  ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta Lendava -Dobrigošće (Trasa B) LOT 2,  čija cijena ugovorenih radova iznosi 104.949,00 KM sa PDV-om.

Rokovi za izvođenje radova na svim dionicama predviđenim ugovorom iznose 20 dana od dana uvođenja u posao, a nadzor nad izvođenjem radova vršit će nadležna služba Općine Jablanica.

Projekti su financirani sredstvima Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija i manjim dijelom iz budžeta Općine Jablanica.