Potpisan Ugovor za izgradnju poslovne zone “Volujac,, u Trebinju


Grad Trebinju i Kopex Dodig d.o.o. Čitluk potpisali su Ugovor za izgradnju poslovne zone Volujac .

Radovi će podrazumijevati iskolčavanje elemenata projektovane saobraćajnice na terenu, sa osiguranjem profila i visinskih tačaka, zatim siječenje šiblja i rastinja duž cijele trase, nakon čega slijedi mašinski iskop u širokom otkopu materijala.
Potom će se pristupiti izradi nasipa od materijala iz iskopa, kao i nabavci i ugradnji tamponskog sloja frakcije.