POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA DONJI HAMZIĆI


06.12.2022, tvrtka Kopex Dodig d.o.o. Čitluk kao izvođač i Općina Čitluk kao investitor potpisali su ugovor o izgradnji sportsko rekreacijskog centra Donji Hamzići .

Ugovor je potpisan na temelju rezultata provedeneog Konkurentskog postupka javne nabave. Ugovor ce dijelom financirati  razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Općina Čitluk.Izvođač se obvezuje radove, koji su predmet ovog ugovora izvesti u roku od 90 dana od uvođenja u posao.