IZGRADNJA PROTUPOZARNOG PUTA NA BLIDINJU

Priprema terena
Priprema terena
Priprema terena
Izgradnja šumskog puta