ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU ULICE „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“


U skladu sa ugovorenim  radovima konkurentskog  postupka javne nabavke, radnici preduzeća „KOPEX DODIG“ d.o.o ČITLUK završili su  radove na  na uređenju ulice Bitka za ranjenike na Neretvi  od M-17 do mosta. Vrijednost ugovorenih  radova na ovom projektu iznosila je 85.474,35 KM sa PDV-om.

Prema predmjeru radova izvršeni su pripremni i zemljani radovi,  izrada kolovozne konstrukcije sa asfaltiranjem, riješena odvodnja, te ostali radovi sa izradom horizontalne signalizacije i postavljanje saobraćajnih znakova. Realizaciju ovog projekta omogućila je Općina Jablanica sredstavima općinskog budžeta. I ovim projektom unaprijeđenja infrastrukture u gradu,  Općina Jablanica jasno pokazuje svoju predanost u stvaranju boljih uslova za svoje građane.