UREĐENJE JAVNE POVRŠINE IZA O.Š. O DOMA ZDRAVLJA U CIMU