ASFALTIRANJE PARTERA ISPRED STAMBENE ZGRADE U MOSTARU

Priprema terena
Kamion
Ravnanje asfalta
Ravnanje asfalta
Ravnanje asfalta
Asfaltiranje
Asfaltiranje