Potpisan Ugovor za uređenje parkovskih površina – Park kod MUP-a


Grad Mostar i tvrtka Kopex Dodig d.o.o. potpisali su ugovor o izvođenju radova na za UREÐENJE PARKOVSKIH POVRŠINA GP JZ – Park kod MUP-a. Grad Mostar nastavlja s realizacijom niza infrastrukturnih projekata koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu života. Posebna pozornost posvećena je izgradnji i rekonstrukciji parkova. Cilj ovog projekta je izvođenje radova na parternom uređenju, hortikulturnom uređenju sa navodnjavanjem zelenih površina, oborinskoj odvodnji ,rasvjeti, te uređenju parkinga i pristupnih prometnica , sve prema tenderskoj dokumentaciji i projektu.Vrijednost ugovorenih radova je 158.646,15 KM (sa PDV-om).Rok izvođenja radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.