Završeni radovi na rekonstrukciji puta Lendava-Dobrigošće


U naselju Dobrigošće, Općina Jablanica, završeni su radovi na rekonstrukciji puta dužine 300 m.Projekt je financiran sredstvima Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija i manjim dijelom iz budžeta Općine Jablanica. Na ovoj dionici puta urađeni su zemljani radovi, postavljanje ivicnjaka i završna kolnička konstrukcija. Vrijednost ugovorenih radova je 104.949,00 KM s PDV-om.