RECONSTRUCTION OF THE VIONICA LOCAL ROAD

Rekonstrukcija ceste
Rekonstrukcija ceste
Postavljanje novog asfalta
postavljanje novog asfalta
rekonstrukcija ceste
Postavljanje novog asfalta
Postavljanje novog asfalta
Rekonstrukcija ceste
rekonstrukcija ceste
Rekonstrukcija ceste
Novi asfalt
Rekonstrukcija ceste
Rekonstrukcija ceste
Rekonstrukcija ceste
Rekonstrukcija ceste
Rekonstrukcija ceste
Rekonstrukcija ceste
Izgradnja nove ceste
Novi asfalt