CONSTRUCTION OF SERVICE ROAD

Bager
Priprema terena
Izgradnja ceste
Ravnanje podloge
Rekonstrukcija ceste
Ravnanje tla
Izgradnja nove ceste
Ravnanje tla
Ravnanje tla
Rekonstrukcija ceste
Drobilica
Asfaltiranje