ASPHALTING OF ROAD KOVACICA FIELD MEDJUGORJE

Kamion
Kamion
Priprema terena
Priprema terena
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Asfaltiranje
Novi asfalt
Novi asfalt
Nova asfalt