Zemljani radovi

- Iskop humusa.
- Široki iskop.
- Iskop za temelje i gra?evne jame.
- Iskop rovova za instalacije.
- Iskop kanala i odvodnih jaraka.
- Ure?enje temeljnog tla.
- Izrada nasipa.
- Izrada klinova uz objekte.
- Deponiranje materijala.
- Zaštita kosina i drugih površina izloženih eroziji.
- Strojno skidanje humusa d=20 cm sa utovarom i odvozom na gradski deponij.
- Strojni široki iskop zemlje III do VI kat. za podrum sa odlaganjem na gradilištu.
- Strojni iskop u zemlji III do VI kat. za temelje objekta sa odlaganjem zemlje na gradilištu radi daljnje uporabe.
- Zatrpavanje prostora izme?u temelja zemljom od iskopa u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem.
- Dobava i razastiranje tampona za posteljicu donje betonske podloge u debljini od 5 do 15 cm.
- Utovar, odvoz viška zemlje na gradski deponij, istovar.
- Zatrpavanje gra?evinske jame nakon izvedbe podruma, zemljom od iskopa.